Konsultpriskollen

Hjälper dig att hitta priset!

Indexjustering i avtal

Publicerad: 2023-03-03

Indexjustering är ett sätt att anpassa priser på avtal som löper under en längre tid till de kostnadsförändringar som sker under avtalets löptid. Det finns olika typer av index som mäter olika faktorer, till exempel konsumentprisindex (KPI), byggkostnadsindex (BKI) eller faktorprisindex för konsulttjänster (K21). För att använda index i avtal behöver man ange vilket index som ska gälla, vilket basår och basvärde som ska användas och hur ofta priserna ska justeras.

Anledningen till att använda indexjusterade avtal kan vara att fördela risken att omkostnader ökar mellan köpare och säljare1. Det kan ge viss trygghet åt de olika parterna då kostnaderna och förväntningarna på prisjustering blir mer förutsägbara.

För att räkna om ett pris enligt ett index så tar man fram indexvärdet då priset fastställdes (t1) samt indexvärdet från det datum då priset ska räknas om (t2). Därefter kan nytt pris räknas ut genom:

Nytt pris = gammalt pris * (nytt indexvärdet2 / tidigare indexvärdet1)

Vi är för närvarande i en period med hög inflation och lågkonjunktur vilket gör det extra viktigt att hålla sig informerad om vad som händer i samhällets ekonomi. Ränteläget.se publicerar informativt innehåll på ämnet och har även tjänster för att jämföra räntor.

1 Att använda index i avtal - SCB

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .