Konsultpriskollen

Hjälper dig att hitta priset!

Räkna om timpriset med K21

Här på konsultpriskollen.se kan du räkna ut vad en konsults timpris skulle bli i dagsläget vid en omförhandling om priset justeras enligt K21-indexet. K21 tas fram av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Innovationsföretagen och syftar till att mäta förändringar i kostnader för konsulttjänster.

Basmånad för indexet är April 2021 och hade då värdet 100. Det senaste värdet vi har registrerat är 112 för September 2023.

SEK / h