Konsultpriskollen

Hjälper dig att hitta priset!

Så förbereder du dig inför omförhandlingen: Perspektiv från konsultbolaget och inköparen

Publicerad: 2023-03-19

Omförhandling av priser är en naturlig del av affärsrelationer mellan konsultbolag och inköpare. Det är viktigt att hantera denna process på ett sätt som främjar långsiktiga relationer och gott samarbete. Här följer några tips från både konsultbolagets och inköparens perspektiv samt en diskussion om fördelarna och nackdelarna med att använda index för att reglera pris.

Konsultbolaget

 • Förstå inköparens behov: Var lyhörd för inköparens krav och försök att förstå deras prioriteringar. Detta underlättar förhandlingsprocessen och skapar en grund för en långvarig relation.
 • Kommunicera värdet: Förklara tydligt hur dina konsulttjänster ger mervärde och vilka fördelar inköparen får av att anlita er. Detta kan inkludera tidigare framgångsrika projekt, unik expertis eller hög kundnöjdhet.
 • Var öppen för kompromisser: Omförhandling av priser innebär ofta att hitta en balans mellan konsultbolagets och inköparens intressen. Var beredd att göra eftergifter för att nå en överenskommelse som båda parter är nöjda med.
 • Bygg långsiktiga relationer: Fokusera på att skapa och underhålla en långsiktig relation med inköparen snarare än att endast fokusera på kortsiktiga vinster. Detta kan bidra till att säkra framtida affärer och samarbeten.

Inköparen

 • Var tydlig med dina förväntningar: Kommunicera dina krav och förväntningar tydligt för konsultbolaget. Detta underlättar för konsultbolaget att förstå dina behov och anpassa sitt erbjudande.
 • Förbered dig väl: Inför omförhandlingen, se till att du har en god förståelse för marknadspriser, konsultbolagets värdeerbjudande och eventuella kostnadsdrivande faktorer. Detta hjälper dig att göra välgrundade beslut under förhandlingsprocessen.
 • Var öppen för dialog: Se förhandlingen som en möjlighet att fördjupa samarbetet med konsultbolaget. Var öppen för att diskutera alternativa lösningar och kompromisser som kan gynna båda parter.
 • Utvärdera och följ upp: Efter omförhandlingen, utvärdera hur väl den nya överenskommelsen uppfyller dina behov och förväntningar. Håll kontakten med konsultbolaget och ge feedback för att säkerställa att samarbetet fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.

Användning av index för att reglera pris

Att använda index för att reglera pris kan ha både fördelar och nackdelar. Fördelarna inkluderar:

 • Förutsägbarhet: Indexjusteringar gör prisförändringar mer förutsägbara, vilket kan göra det lättare för båda parter att planera och budgetera.
 • Rättvis fördelning av risk: Genom att använda index kan risken för kostnadsökningar fördelas mellan konsultbolaget och inköparen, vilket kan skapa en mer rättvis överenskommelse.

Nackdelarna med att använda index för att reglera pris inkluderar:

 • Komplexitet: Att använda index kan göra avtalen mer komplexa, vilket kan leda till förvirring och missförstånd mellan parterna.
 • Begränsad flexibilitet: Om indexet inte återspeglar de verkliga kostnadsförändringarna för konsultbolaget eller inköparen, kan det leda till att en part inte får en rättvis ersättning för sina tjänster eller betalar för mycket.

När du överväger att använda index för att reglera pris, är det viktigt att noggrant utvärdera vilket index som bäst återspeglar de faktorer som påverkar kostnader och priser för konsulttjänster. Det kan också vara klokt att inkludera klausuler i avtalet som tillåter omförhandling om indexet inte längre återspeglar de verkliga förhållandena på marknaden.

Genom att följa dessa tips och överväga fördelarna och nackdelarna med att använda index för att reglera pris, kan både konsultbolag och inköpare förbereda sig inför omförhandlingen på ett sätt som främjar långsiktiga relationer och gott samarbete.

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .