Konsultpriskollen

Hjälper dig att hitta priset!

K21-indexet – Ett verktyg för att justera priser på långsiktiga konsultavtal

Publicerad: 2023-03-28

K21-indexet, tidigare känt som K84, är ett faktorprisindex för konsulttjänster som har utvecklats för Innovationsföretagens medlemmar och andra företag i branschen. Det inkluderar arkitekt-, industri- och teknikkonsultföretag samt Test-, Inspektion- och Certifieringsföretag. Indexet används för att justera priser på avtal som löper längre än 12 månader, för att kompensera för kostnadsökningar som sker under avtalets löptid.

K21-indexet bygger på fyra kostnadsgrupper: lönekostnader, sociala avgifter, omkostnader (konsumtionsvaror) och kapitalkostnader. Lönekostnaderna justeras två gånger per år, medan sociala avgifter justeras en gång per år. Omkostnaderna uppdateras månatligen och kapitalkostnaderna ändras två gånger per år, baserat på Riksbankens referensränta (reporänta).

Kostnadsgruppernas vikter

De olika kostnadsgrupperna påverkar indexet olika mycket. I tabellen nedan kan du se hur de är viktade.

KostnadsgruppVikt
Lönekostnader51,7
Sociala avgifter24,3
Omkostnader21,4
Kapitalkostnader2,6

Utveckling över tid

Så här har de olika kostnadsgrupperna och indexet utvecklats över tid.
MånadTotalLönekostnaderSociala avgifterOmkostnaderKapitalkostnader
2021-04100.0100.0100.0100.0100.0
2021-05100.0100.0100.0100.2100.0
2021-06100.1100.0100.0100.5100.0
2021-07100.1100.0100.0100.5100.0
2021-08100.2100.0100.0101.0100.0
2021-09100.3100.0100.0101.5100.0
2021-10100.4100.0100.0102.0100.0
2021-11100.5100.0100.0102.2100.0
2021-12100.6100.0100.0102.6100.0
2022-01100.9100.0100.0104.0100.0
2022-02100.7100.0100.0103.3100.0
2022-03100.9100.0100.0104.2100.0
2022-04102.7101.9101.9106.1100.0
2022-05102.7101.9101.9106.1100.0
2022-06103.2101.9101.9108.2100.0
2022-07104.0101.9101.9109.8116.7
2022-08104.0101.9101.9110.0116.7
2022-09104.4101.9101.9112.0116.7
2022-10104.8101.9101.9113.6116.7
2022-11104.8101.9101.9113.6116.7
2022-12105.0101.9101.9114.8116.7
2023-01107.3101.9101.9117.3183.3
2023-02107.0102.1101.5115.7183.3
2023-03107.3102.1101.5117.0183.3
2023-04110.6106.3105.6117.7183.3
2023-05110.7106.3105.6118.2183.3
2023-06110.8106.3105.6118.6183.3
2023-07111.9106.3105.6119.9216.7
2023-08112.0106.3105.6120.2216.7
2023-09112.0106.3105.6120.2216.7

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .